श्री. गोविंद काळू गांगुर्डे

कर्मचारी नाव - श्री.गोविंद काळू गांगुर्डे 
हुद्दा - स्वयंपाकी 
जन्म तारीख - ०१/०५/१९७३
नोकरी सुरु तारीख - ०१/०६/२००१
इ मेल आयडी - govindgangurde78@gmail.com
मोबाइल नंबर - ९६२३३५६८५८
शेशानिक पात्रता - १० वी 
उत्तीर्ण वर्ष - १९९१