१ ली ते १० वी च्या वर्गात नवीन प्रवेश

गिरजादेवी प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळा शिंदे दिगर ता. सुरगाणा जि. नाशिक 

या शाळेत इयत्ता ०१ ली ते १० वी पर्यंत मोजक्या जागा शिल्लक 

तात्काळ संपर्क साधून आपला प्रवेश निश्चित करा